Slovensko English
skip to the main content area of this page

Pogoji uporabe


Izjava o uporabi spletnega mesta

Spletno mesto www.liskipustje.si (v nadeljevanju besedila "Spletno mesto") vodi in je njen lastnik Etnološko društvo Liški pustje (v nadeljevanju besedila Društvo).
Spletno mesto je namenjeno omogočanju javnega dostopa do informacij v zvezi s cilji, aktivnostmi in dosežki Društva.

Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s pogoji in jih v celoti sprejemate.

Točnost informacij

Informacije na teh straneh:
  • je izbral in uredil lastnik spletnega mesta,
  • so izključno splošne narave in se ne nanašajo na posebno stanje kateregakoli posameznika ali pravne osebe,
  • niso nujno popolne, točne, izčrpne in ažurne,
  • se občasno sklicujejo na zunanje strani, nad katerimi Društvo nima nadzora in glede katerih ne sprejema nikakršne odgovornosti.

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poskušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov in si hkrati pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

Društvo ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletega mesta.

Zaščita podatkov in varovanje zasebnosti

Društvo spoštuje zasebnost vsakega posameznika, ki dostopa do spletnega mesta. Društvo ne bo zbiralo nobenih osebnih podatkov (to so vaše ime, naslov, telefonska številka ali elektronska pošta, v nadaljevanju "osebni podatki") razen če jih ne boste posredovali prostovoljno.

Če osebne podatke pošljete, jih bo Društvo uporabilo izključno v namen, da stopi v stik z vami.

Društvo lahko te podatke razkrije v zgoraj naveden namen znotraj Društva.

Neidentifikacijske osebne informacije, preko katerih vas ne moremo identificirati, v nekaterih primerih zbiramo samodejno.
Med primere takšnih informacij spada tip internetnega brskalnika, ki ga uporabljate, tip računalniškega operacijskega sistema in ime spletne strani ali komuniciranega sporočila, preko katere ste se povezali na našo spletno mesto.
Te informacije nam bodo pomagale izboljšati spletno mesto, tako da se bo kar najbolje ujemala z večino spletnih brskalnikov obiskovalcev.

Reprodukcija materiala

Fotografije, ki so označene vidno ali manj vidno s © ali ©Liški pustje ali ©Rafael Podobnik so zavarovane s pravicami intelektualne lastnine.

Posledično se ne sme nobene izmed teh fotografij kopirati, spremeniti, ponovno dati v obtok ali komercialno izkoriščati v kakršnikoli obliki brez predhodne avtorizacije Društva ali avtorjev fotografij.